KROK 6 – Roboty wykończeniowe

 Obraz7  Obraz8

 

45,5 m2

Pracochłonność 270  r–g , zatem  3 osoby – 12 dni roboczych

Koszt materiałów budowlanych               12 700 zł , w tym stolarka  3 600 zł

Koszt materiałów pomocniczych             1 400 zł

93,0 m2

Pracochłonność 560 r–g , zatem   3 osoby – 23 dni roboczych

Koszt materiałów budowlanych                20 800 zł , w tym stolarka  6 800 zł

Koszt materiałów pomocniczych             2000 zł

 

 

 

 

ZESTAWIENIE KOSZTÓW