KROK 6 – Roboty wykończeniowe

 Obraz7  Obraz8

 

45,5 m2

Pracochłonność 270  r–g , zatem  3 osoby – 12 dni roboczych

Koszt materiałów budowlanych               18 300 zł

93,0 m2

Pracochłonność 560 r–g , zatem   3 osoby – 23 dni roboczych

Koszt materiałów budowlanych                29 400 zł

 

 

 

 

ZESTAWIENIE KOSZTÓW