KROK 4 – Murowanie ścian i sklepienia

 

 

 Obraz3  Obraz4

45,5 m2

Pracochłonność            220  r–g , zatem  3 osoby – 9 dni roboczych

Koszt materiałów budowlanych                  300,0 zł

93,0 m2

Pracochłonność            450 r–g , zatem   3 osoby –  19 dni roboczych

Koszt materiałów budowlanych                500,0 zł

POWRÓT