KROK 3 – Wykonanie i montaż drewnianej konstrukcji

 

Obraz11

 

45,5 m2

Pracochłonność 15 % –  200 r–g , zatem   3 osoby –  8 dni roboczych

Koszt materiałów budowlanych                4 150,0 zł

93,0 m2

Pracochłonność 15 % –  420 r–g , zatem   3 osoby –  8 dni roboczych

Koszt materiałów budowlanych                7 300,0 zł

POWRÓT