KROK 2 – Roboty ziemne, fundamenty i mury fundamentowe

 Obraz1  Obraz2

 

 

45,5 m2

Pracochłonność 190  r – g , zatem  3 osoby – 8 dni roboczych

Koszt materiałów budowlanych                      2 500,0 zł

93,0 m2

Pracochłonność  390  r – g  , zatem  3 osoby – 15 dni roboczych

Koszt materiałów budowlanych                    4 000,0 zł

POWRÓT